Odpowiedź MRPiPS z 10-8-2020 r. w sprawie zmniejszenia wysokości zasiłku macierzyńskiego w sytuacji zmiany wymiaru czasu pracy

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego są uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz….