Zapłata zaległych składek za pracownika / zleceniobiorcę – zmiana stanowiska fiskusa – interpretacja KIS z 10-11-2022 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.593.2022.2.GG

Zapłata zaległych składek ZUS za zatrudnionego (np. pracownika lub zleceniobiorcę) w części, która powinna być potrącona z wynagrodzenia, nie stanowi jego przychodu – zmiana stanowiska fiskusa w poruszonym temacie INTERPRETACJA…