Wyjaśnienia PIP z 29-01-2020 r. – delegowanie pracowników zagranicznych na terytorium RP

Zagraniczni przedsiębiorcy, którzy chcą delegować do pracy w Polsce swoich pracowników muszą wypełnić określone obowiązki wynikające z polskich przepisów o delegowaniu. Poniższe wyjaśnienia przedstawiają najbardziej istotne informacje związane z tymi…

Komentarz do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Tekst jednolity – Dz. U….