Karnety sportowe a składki ZUS u pracodawców bez regulaminu i układu – interpretacja ZUS z 24-8-2023 r. – DI/100000/43/620/2023

Co w kontekście § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego rozumieć przez przepisy o wynagradzaniu u pracodawców, którzy nie wydali regulaminu wynagradzania ani nie zawarli układu zbiorowego pracy? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (…) złożonym dnia 21 czerwca 2023 r. w przedmiocie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek…

czytaj dalej ➤➤➤

Czy w przypadku zleceniobiorcy decyduje to jakim ubezpieczeniom podlega on w dniu wypłaty – interpretacja ZUS z 25-9-2023 r. – DI/200000/43/890/2023

Czy w kontekście składek ZUS od umowy zlecenia przesądzające jest to, jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca w dniu wypłaty wynagrodzenia (czy też może w okresie, za które to wynagrodzenie przysługuje)? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) uznaje stanowisko Przedsiębiorcy: (…) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Przedsiębiorca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 14 września 2023 r. za prawidłowe w…

czytaj dalej ➤➤➤

Składki ZUS a umowa zlecenia z cudzoziemcem w wieku do 26 lat – interpretacja ZUS z 9-6-2023 r. – DI/100000/43/441/2023

Czy naliczać składki ZUS od umowy zlecenia z cudzoziemcem – uczniem / studentem w wieku do 26 lat (np. obywatelem Ukrainy)? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy (…) zawarte we wniosku złożonym dnia 10 maja 2023 r. w przedmiocie braku obowiązku podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia…

czytaj dalej ➤➤➤

Składki ZUS od umowy zlecenia zawartej z pracownikiem innej firmy – interpretacja ZUS z 1-6-2023 r. – DI/100000/43/440/2023

Czy podlega oskładkowaniu zleceniobiorca, który jest pracownikiem innej firmy i korzysta z nowego urlopu opiekuńczego INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stanowisko przedstawione we wniosku przedsiębiorcy z dnia 4 maja 2023 r., doręczonym dnia 10 maja 2023 r. uznaje za prawidłowe w przedmiocie braku obowiązku podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia zawartej…

czytaj dalej ➤➤➤

Dwie umowy zlecenia o podobnym zakresie z tym samym pracodawcą – interpretacja ZUS z 26-4-2023 r. – DI/200000/43/355/2023

Składki ZUS a dwie umowy zlecenia o podobnym zakresie przedmiotowym z tym samym pracodawcą INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe w przedmiocie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym cudzoziemców – osób spoza Unii Europejskiej, z tytułu zawartych umów zlecenia z tym samym pracodawcą, o podobnym zakresie przedmiotowym. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 13 kwietnia 2023 r. Przedsiębiorca…

czytaj dalej ➤➤➤

Odprawa dla osoby powołanej do terytorialnej służby wojskowej – interpretacja ZUS z 1-2-2023 r. – DI/100000/43/14/2023

Składki ZUS a odprawa należna pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej wypłacana pod rządami ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (…) złożonym dnia 4 stycznia 2023 r. w przedmiocie uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne odprawy wypłaconej pracownikowi…

czytaj dalej ➤➤➤

Pakiet mobilności a umowa zlecenia (zleceniobiorca) – interpretacja ZUS z 26-8-2022 r. – WPI/200000/43/941/2022

Umowa zlecenia a pakiet mobilności. Czy zleceniobiorcy – kierowcy wykonujący przejazdy międzynarodowe powinni w zakresie składek ZUS być rozliczani tak jak pracownicy? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 09 sierpnia 2022r. przez (…) uznaje za nieprawidłowe w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek dla kierowców-zleceniobiorców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym. UZASADNIENIE Wnioskiem z 09 sierpnia 2022r. (…)…

czytaj dalej ➤➤➤

Świadczenia z zfśs a składki ZUS – interpretacja ZUS z 11-8-2022 r. – DI/100000/43/672/2022

Świadczenia z zfśs a składki ZUS. Czy zawsze trzeba stosować kryterium socjalne, by świadczenia z zfśs były zwolnione z ozusowania? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 12 maja 2022 r. w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wartości comiesięcznych świadczeń pieniężnych z zakładowego funduszu…

czytaj dalej ➤➤➤

Składki ZUS a cudzoziemiec oddelegowany do pracy w Polsce – interpretacja ZUS z 29-6-2022 r. – DI/100000/43/559/2022

Czy naliczać składki ZUS za cudzoziemca oddelegowanego do pracy w Polsce? Ubezpieczenia zusowskie a obcokrajowiec oddelegowany przez zagraniczną firmę na teren Rzeczpospolitej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (…) złożonym w dniu 11 kwietnia 2022 r. dotyczące braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez cudzoziemca zatrudnionego przez zagranicznego pracodawcę i oddelegowanego…

czytaj dalej ➤➤➤

Ryczałt / ekwiwalent za pranie a składki ZUS – interpretacja ZUS z 14-7-2022 r. – WPI/200000/43/698/2022

Ryczałt / ekwiwalent za pranie a składki ZUS. Kiedy świadczenie za pranie odzieży może korzystać ze zwolnienia z oskładkowania? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 18 maja 2022 r., przez przedsiębiorcę: (…) Sp. z o.o. z siedzibą w (…) uznaje za nieprawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kierowców transportu międzynarodowego…

czytaj dalej ➤➤➤
1 2 3 71