Kiedy zwrot za sanitariaty dla kierowców w transporcie międzynarodowym jest oskładkowany – interpretacja ZUS z 7-05-2024 r. – DI/200000/43/251/2024

Czy i kiedy wypłacany kierowcom wykonującym przewozy międzynarodowe zwrot za sanitariaty podlega oskładkowaniu? Czy uwzględniać ten zwrot w przychodzie, który decyduje o możliwości zastosowania zwolnienia ze składek ZUS w postaci „wirtualnych diet”? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział (…) uznał za nieprawidłowe w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe w sytuacji zwrotu…

czytaj dalej ➤➤➤

Sanitariaty kierowców w transporcie międzynarodowym a składki ZUS – interpretacja ZUS z 25-04-2024 r. – DI/100000/43/362/2024

Kiedy należny kierowcom wykonującym przewozy międzynarodowe zwrot za sanitariaty podlega ozusowaniu? Czy wliczać sanitariaty do przychodu, który decyduje o możliwości zastosowania zwolnienia z oskładkowania w postaci „wirtualnych diet”? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (…) złożonym dnia 4 kwietnia 2024r. w przedmiocie dotyczącym ustalenia podstawy wymiaru składek ma ubezpieczenia społeczne…

czytaj dalej ➤➤➤

Dodatek za rozłąkę oddelegowanego a składki ZUS – interpretacja ZUS z 15-01-2024 r. – DI/200000/43/4/2024

Kiedy dodatek za rozłąkę (wypłacany np. pracownikowi oddelegowanemu do pracy poza granicami Polski) wolny jest od składek ZUS? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) uznaje stanowisko Przedsiębiorcy: (…) (dalej: Przedsiębiorca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 3 stycznia 2024 r. za prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości świadczenia w…

czytaj dalej ➤➤➤

Składki ZUS a paczki świąteczne, które współfinansuje sam zatrudniony – interpretacja ZUS z 29-12-2023 r. – DI/200000/43/1094/2023

Czy podlega oskładkowaniu wartość nabytej ze środków obrotowych pracodawcy paczki świątecznej, którą współfinansuje sam pracownik? Czy paczka np. na Święta Wielkanocne zakupiona ze środków obrotowych zakładu pracy może korzystać ze zwolnienia z ozusowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej: Zakładem) w związku z wnioskiem złożonym 15 listopada 2023…

czytaj dalej ➤➤➤

Składki ZUS od umowy zlecenia (wynagrodzenia) zleceniobiorcy, który w trakcie miesiąca utracił status studenta – interpretacja ZUS z 18-1-2024 r. – DI/100000/43/1263/2023

Czy podlega ubezpieczeniom ZUS zleceniobiorca, który w trakcie miesiąca i trwania umowy zlecenia utracił status studenta? Składki ZUS a wynagrodzenie ze zlecenia za okres przed powstaniem obowiązku ubezpieczeń zusowskich INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2023 r., doręczonym dnia 28 grudnia 2023 r. w przedmiocie braku…

czytaj dalej ➤➤➤

Karnety sportowe a składki ZUS u pracodawców bez regulaminu i układu – interpretacja ZUS z 24-8-2023 r. – DI/100000/43/620/2023

Co w kontekście § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego rozumieć przez przepisy o wynagradzaniu u pracodawców, którzy nie wydali regulaminu wynagradzania ani nie zawarli układu zbiorowego pracy? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (…) złożonym dnia 21 czerwca 2023 r. w przedmiocie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek…

czytaj dalej ➤➤➤

Czy w przypadku zleceniobiorcy decyduje to jakim ubezpieczeniom podlega on w dniu wypłaty – interpretacja ZUS z 25-9-2023 r. – DI/200000/43/890/2023

Czy w kontekście składek ZUS od umowy zlecenia przesądzające jest to, jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca w dniu wypłaty wynagrodzenia (czy też może w okresie, za które to wynagrodzenie przysługuje)? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) uznaje stanowisko Przedsiębiorcy: (…) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Przedsiębiorca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 14 września 2023 r. za prawidłowe w…

czytaj dalej ➤➤➤

Składki ZUS a umowa zlecenia z cudzoziemcem w wieku do 26 lat – interpretacja ZUS z 9-6-2023 r. – DI/100000/43/441/2023

Czy naliczać składki ZUS od umowy zlecenia z cudzoziemcem – uczniem / studentem w wieku do 26 lat (np. obywatelem Ukrainy)? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy (…) zawarte we wniosku złożonym dnia 10 maja 2023 r. w przedmiocie braku obowiązku podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia…

czytaj dalej ➤➤➤

Składki ZUS od umowy zlecenia zawartej z pracownikiem innej firmy – interpretacja ZUS z 1-6-2023 r. – DI/100000/43/440/2023

Czy podlega oskładkowaniu zleceniobiorca, który jest pracownikiem innej firmy i korzysta z nowego urlopu opiekuńczego INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stanowisko przedstawione we wniosku przedsiębiorcy z dnia 4 maja 2023 r., doręczonym dnia 10 maja 2023 r. uznaje za prawidłowe w przedmiocie braku obowiązku podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia zawartej…

czytaj dalej ➤➤➤

Dwie umowy zlecenia o podobnym zakresie z tym samym pracodawcą – interpretacja ZUS z 26-4-2023 r. – DI/200000/43/355/2023

Składki ZUS a dwie umowy zlecenia o podobnym zakresie przedmiotowym z tym samym pracodawcą INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe w przedmiocie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym cudzoziemców – osób spoza Unii Europejskiej, z tytułu zawartych umów zlecenia z tym samym pracodawcą, o podobnym zakresie przedmiotowym. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 13 kwietnia 2023 r. Przedsiębiorca…

czytaj dalej ➤➤➤
1 2 3 71