Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 10-05-2019 r. – DI/100000/43/364/2019

Nagroda jubileuszowa a składki ZUS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 258 Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz.646 ze zm.), w związku z art. 83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r,, poz.300 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (…) z dnia z dnia 25 marca 2018r. złożonym w dniu 2 kwietnia 2019 r, uzupełnionym dnia…

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 10-05-2019 r. – WPI/200000/43/446/2019

Podstawa wymiaru składek ZUS dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą – do państw należących do Unii Europejskiej m.in. Niemiec INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 446/2019 Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu…

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 10-05-2019 r. – WPI/200000/43/431/2019

Czy podlega ubezpieczeniom ZUS osoba z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie powołania w trybie przepisów Ksh oraz z tytułu umowy o pracę? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 431/2019 Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe…

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 29-04-2019 r. – WPI/200000/43/406/2019

Czy podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwota odprawy wypłaconej zarządzającemu w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 406/2019 Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko…

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 23-04-2019 r. – WPI/200000/43/353/2019

Czy trzeba naliczać składki ZUS od wypłaconego pracownikowi świadczenia za okres pozostawania bez pracy, który na mocy ugody sądowej został przywrócony do pracy? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 353/2019 Na podstawie art. 34 ust. 1 I ust. 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2 2018 r. poz. 646 ze im.) w związku z art 83d ustawy z dnia IB października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. i 2019 r. poz. 300). Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku…

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 19-04-2019 r. – WPI/200000/43/317/2019

Czy podlega oskładkowaniu wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług zarządzania oraz odprawa wypłacona w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 317/2019 Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w związku z wnioskiem…

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 12-04-2019 r. – WPI/200000/43/319/2019

Wartość kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne i napoje a składki ZUS w świetle § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia składkowego INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 319/2019 Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko…

Komentarz do ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Jak wyliczać świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego – kwiecień 2019 r. KOMENTARZ Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu  społecznym z tytułu wypadków  przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376, z późn.  zm.), zwana dalej „ustawą wypadkową”, określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty tych świadczeń osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu określonemu ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019…

Komentarz ZUS do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Jak wyliczać świadczenia chorobowe. Jak ustalać podstawę zasiłku i wynagrodzenia za chorobę – komentarz ZUS do ustawy zasiłkowej – kwiecień 2019 r. KOMENTARZ Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia  społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645), zwana dalej „ustawą”, określa zasady ustalania prawa do zasiłków, ich wysokości oraz zasady wypłaty zasiłków dla wszystkich osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu określonemu ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.). Są to: 1) podlegający…

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 17-04-2019 r. – WPI/200000/43/354/2019

Pakiet (abonament) medyczny a składki ZUS. Kiedy opieka medyczna finansowana przez pracodawcę korzysta ze zwolnienia z oskładkowania? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 354/2019 Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 01 kwietnia 2019…