Podstawa składek kierowcy międzynarodowego – interpretacja ZUS z 14-7-2022 r. – DI/100000/43/691/2022

Jak ustalać podstawę wymiaru składek ZUS kierowcy wykonującego przejazdy międzynarodowe w razie jego nieobecności w pracy przez część miesiąca (np. z powodu urlopu bezpłatnego) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (…) złożonym w dniu 18 maja 2022 r. dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kierowców wykonujących zadania…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja ZUS z 9-5-2022 r. – WPI/200000/43/589/2022

Jak przedsiębiorca ubezpieczony w KRUS powinien rozliczać składki ZUS od żony zatrudnionej przez niego na umowę o pracę INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 21 kwietnia 2022r. przez Przedsiębiorcę (…) w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez żonę Przedsiębiorcy z tytułu umowy o pracę. UZASADNIENIE Wnioskiem z 21 kwietnia 2022r., uzupełnionym 4 maja…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja ZUS z 8-4-2022 r. – WPI/200000/43/301/2022

Składki ZUS kierowcy wykonującego przejazdy międzynarodowe (po zmianach od 2 lutego 2022 r.) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 4 marca 2022r. przez Przedsiębiorę (…) w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych. UZASADNIENIE Wnioskiem…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja ZUS z 8-3-2022 r. – DI/100000/43/189/2022

Prokurent a obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (…) złożonego dnia 10 lutego 2022r. w przedmiocie obniżenia do wysokości „0″ zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia wypłaconego osobie powołanej do pełnienia funkcji prokurenta. UZASADNIENIE Dnia 10 lutego 2022r. do Oddziału Zakładu…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja ZUS z 22-9-2021 r. – DI/100000/43/640/2021

Składki ZUS a nagrody jubileuszowe pracowników w postaci rzeczowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (…) złożonym w dniu 2 września 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników nagród jubileuszowych w formie rzeczowej przysługujących pracownikom za staż pracy. UZASADNIENIE W dniu 2…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja ZUS z 6-8-2021 r. – DI/100000/43/503/2021

Składki ZUS a kwota wypłacona byłemu pracownikowi na mocy ugody pozasądowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym dnia 29 czerwca 2021r., w przedmiocie uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne kwoty wypłaconej byłemu pracownikowi na mocy ugody pozasądowej. UZASADNIENIE Dnia 29 czerwca 2021r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja ZUS z 4-8-2021 r. – DI/100000/43/484/2021

Czy naliczać składki ZUS od premii oraz nagrody uznaniowej wypłacanej pracownikom w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (…) prowadzącego działalność gospodarczą w (…) z dnia 23 czerwca 2021r., złożonym w dniu 23 czerwca 2021r. w części dotyczącej: – uwzględnienia w podstawie wymiaru…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja ZUS z 6-8-2021 r. – DI/100000/43/477/2021

Czy trzeba opłacać składki ZUS w Polsce z tytułu zatrudnienia pracownika do pracy na terytorium Białorusi? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (…) z dnia 2 czerwca 2021r., złożonym w dniu 7 czerwca 2021r. w przedmiocie dotyczącym obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społecznym w Polsce z tytułu zatrudnienia pracownika do pracy na terytorium…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja ZUS z 20-7-2021 r. – WPI/200000/43/495/2021

Składki ZUS a paczki świąteczne dla pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim oraz pobierających z tego tytułu zasiłek macierzyński INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy z siedzibą w (…) z dnia 28 czerwca 2021r., złożonym w dniu 28 czerwca 2021r. w części dotyczącej nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja ZUS z 7-7-2021 r. – WPI/200000/43/480/2021

Składki ZUS a rekompensata za zagraniczną podróż służbową INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 21 czerwca 2021r. przez Przedsiębiorcę (…) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników składnika wynagrodzenia w postaci tzw. „rekompensaty za podróż międzynarodową”, który będzie wypłacany pracownikom przebywającym w zagranicznej podróży służbowej. UZASADNIENIE Wnioskiem z…

czytaj dalej ➤➤➤
1 2 3 4 70