Odpowiedź MRPiPS z 11-5-2020 r. w sprawie zwolnienia z opłacania składek w ramach tzw. tarczy antykryzysowej przez firmy mające zadłużenie wobec ZUS

W odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 27 kwietnia 2020 r., znak: K9INT4070, przesyłające interpelację Pana Posła Tadeusza Tomaszewskiego, uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Ad 1., 3. Ustawa z dnia…

Odpowiedź MRPiPS z 11-5-2020 r. w sprawie zakresu stosowania wybranych przepisów bhp przy wykonywaniu pracy najemnej w podmiotach niebędących pracodawcami

W odpowiedzi na interpelację nr 4613 Posła Filipa Kaczyńskiego uprzejmie wyjaśniam: ad 1 Zgodnie z art. 23711 § Kodeksu pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny…