Odpowiedź MRPiPS z 1-07-2019 r. na interpelację w sprawie rozporządzenia regulującego należności pracowników z tytułu podróży służbowej

W odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 26 czerwca br., znak: K8INT32029, dotyczące interpelacji Pana Posła Jarosława Urbaniaka oraz Grupy Posłów (PO-KO) w sprawie rozporządzenia regulującego należności pracowników z…