Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 6-03-2019 r. – WPI/200000/43/83/2019

Jak rozliczać składki ZUS od umowy zlecenia zawartej z członkiem rodziny? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 83/2019 Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 21 stycznia 2019 r., uzupełnionym w dniu 19 lutego…

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 6-03-2019 r. – WPI/200000/43/35/2019

Kwestia możliwości opłacania w bieżącym roku kalendarzowym małego ZUS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 35/2019 Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 10 stycznia 2019 r. przez Panią (…) w…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27-02-2019 r. – 0115-KDIT2-2.4011.16.2019.1.ENB

Świadczenia z zfśs (karty podarunkowe, środki pieniężne) a przychód i podatek INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2019 r. (data wpływu 15 stycznia 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika i zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27-02-2019 r. – 0114-KDIP3-3.4011.19.2019.1.JK2

Opodatkowanie umów przy zbiorach zawieranych z pracownikami z Ukrainy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2019 r. (data wpływu 11 stycznia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z podpisaniem umów przy zbiorach z pracownikami z Ukrainy…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25-02-2019 r. – 0114-KDIP3-3.4011.581.2018.3.JM

Sfinansowanie pracownikowi studiów podyplomowych MBA i wypłata wynagrodzenia za czas: urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z całości lub z części dnia pracy a przychód INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 14 grudnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 stycznia 2019 r. (data nadania 24 stycznia 2019…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21-02-2019 r. – 0112-KDIL3-1.4011.26.2019.2.AMN

Dofinansowanie z ZFŚS wycieczki dla pracowników i ich małżonków a przychód INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2019 r. (data wpływu 1 lutego 2019 r.), uzupełnionym w dniu 14 lutego 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21-02-2019 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.580.2018.5.ID

Czy podlegają opodatkowaniu wypłacane zleceniobiorcom diety oraz zwrot innych kosztów podróży odbywanych przy realizacji zlecenia INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14e § 1a pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wyniku uwzględnienia w całości skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2019 r. (data wpływu 28 stycznia 2019 r.) z urzędu zmienia interpretację indywidualną z dnia 19 grudnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.580.2018.1.ID i…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21-02-2019 r. – 0114-KDIP3-3.4011.565.2018.1.JM

Podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wypłatą zasiłku macierzyńskiego, wynagrodzenia i dywidendy pracownikowi, który w trakcie roku zmieni rezydencję podatkową INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2018 r. (data wpływu 5 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie…

Wyrok Sądu Najwyższego z 31-01-2019 r. – III PK 7/18

Stosunek pracy z nauczycielem. Czy nauczyciel mianowany, dyplomowany musi mieć umowę o pracę czas nieokreślony? TEZA 1. Podstawą nawiązania stosunku pracy z nauczycielem niebędącym uprzednio pracownikiem szkoły, w której powierzono mu na okres 5 lat szkolnych stanowisko dyrektora, jest umową o pracę na czas określony (okres zajmowania stanowiska dyrektora szkoły), zatrudnienie jest bowiem konsekwencją powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, wymuszającym odpowiednie zmiany organizacji nauczania. 2 Nie jest trafny pogląd, że nauczyciel mianowany, dyplomowany musi mieć umowę o pracę czas nieokreślony. 3. Z faktu, że nauczyciel mianowany powinien być zatrudniony na podstawie…

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 13-02-2019 r. – WPI/200000/43/41/2019

Umowa licencyjna a składki ZUS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Decyzja nr 21 Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (…) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.J. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 14 stycznia 2019 r., uzupełnionym w dniu 29 stycznia 2019 r przez przedsiębiorcę (…) uznaje za prawidłowe w przedmiocie braku obowiązku…