Odpowiedź MRPiPS z 11-09-2019 r. w sprawie stosowanych sposobów nawiązywania stosunków pracy w sektorach budownictwa i handlu

Kodeks pracy zawiera przepisy, które mają służyć zapobieganiu zjawisku niewłaściwego stosowania umów, w ramach których wykonywana (świadczona) jest praca. Przepis art. 22 § 1 k.p. określa cechy (warunki) wykonywania pracy…