Odpowiedź MRiPS z 27-11-2020 r. w sprawie świadczeń chorobowych kobiet w ciąży

Konsekwencją objęcia w porozumieniu pracodawcy, który ubiegał się o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z reprezentacją pracowników, niższym wymiarem czasu pracy jest w…

Odpowiedź MRiPS z 16-10-2020 r. w sprawie zawieszenia obowiązku wykonywania przez pracowników badań okresowych

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii zawieszono obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników, ale pracodawca ma nadal możliwość skierowania pracownika na takie badania. Kodeks pracy określa bowiem minimalne wymagania,…