Oświadczenia i wnioski dotyczące podatku po zakończeniu umowy zlecenia – interpretacja KIS z 25-1-2023 r. – 0114-KDIP3-2.4011.1112.2022.1.MN

Czy po zakończeniu trwania umowy zlecenia należy uwzględniać wnioski i oświadczenia (PIT-2) dotyczące podatku? Czy przy wypłacie dokonywanej po ustaniu umowy zlecenia płatnik powinien stosować kwotę zmniejszającą miesięczne zaliczki podatkowe?…