Odpowiedź MRPiPS z 30-10-2019 r. w sprawie nieprzestrzegania przepisów prawa przez polskich pracodawców zatrudniających Polaków za granicą

Na wstępie należy wskazać, że zasady zatrudniania polskich obywateli za granicą różnią się w zależności od tego, czy praca ma być wykonywana w państwie należącym czy nienależącym do Unii Europejskiej….