Odpowiedź MRPiPS z 21-7-2020 r. w sprawie mikroprzedsiębiorców, których tzw. tarcza antykryzysowa wykluczyła z otrzymania świadczenia postojowego

W odpowiedzi na interpelację nr 8523 Pani Poseł Krystyny Skowrońskiej w sprawie problemów mikroprzedsiębiorców, których ustawa – tzw. tarcza antykryzysowa – z 2 marca 2020 r. wykluczyła z otrzymania świadczenia…

Odpowiedź MRPiPS z 14-7-2020 r. w sprawie opóźnień legislacyjnych rządu dotyczących opieki nad dziećmi do lat 8 w związku z pandemią COVID-19

W odpowiedzi na interpelację z dnia 9 czerwca br. nr 7235 Pana Posła Jana Szopińskiego skierowaną do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pragnę uprzejmie wyjaśnić, co następuje. Dodatkowy zasiłek…