Zatrudnienie u kilku pracodawców a pozorność umowy o pracę – wyrok SN z 22.11.2023 r. – I USKP 60/23

Kilka umów o pracę zawartych na pełny etat może świadczyć o ich pozorności TEZA O tym, czy strony istotnie w stosunku pracy pozostawały i stosunek ten stanowi tytuł ubezpieczeń społecznych, nie decyduje samo formalne zawarcie umowy o pracę, wypłata wynagrodzenia, przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki, wystawienie świadectwa pracy, ale faktyczne i rzeczywiste realizowanie elementów charakterystycznych dla stosunku pracy, wynikających…

czytaj dalej ➤➤➤