Odpowiedź MRiPS z 27-11-2020 r. w sprawie świadczeń chorobowych kobiet w ciąży

Konsekwencją objęcia w porozumieniu pracodawcy, który ubiegał się o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z reprezentacją pracowników, niższym wymiarem czasu pracy jest w…

Odpowiedź MRiPS z 16-10-2020 r. w sprawie zawieszenia obowiązku wykonywania przez pracowników badań okresowych

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii zawieszono obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników, ale pracodawca ma nadal możliwość skierowania pracownika na takie badania. Kodeks pracy określa bowiem minimalne wymagania,…

Odpowiedź MRPiPS z 2-9-2020 r. w sprawie zasiłków chorobowych oraz macierzyńskich po wprowadzeniu tarcz antykryzysowych

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem…

Odpowiedź MRPiPS z 10-8-2020 r. w sprawie zmniejszenia wysokości zasiłku macierzyńskiego w sytuacji zmiany wymiaru czasu pracy

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego są uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz….

Odpowiedź MRPiPS z 21-7-2020 r. w sprawie mikroprzedsiębiorców, których tzw. tarcza antykryzysowa wykluczyła z otrzymania świadczenia postojowego

W odpowiedzi na interpelację nr 8523 Pani Poseł Krystyny Skowrońskiej w sprawie problemów mikroprzedsiębiorców, których ustawa – tzw. tarcza antykryzysowa – z 2 marca 2020 r. wykluczyła z otrzymania świadczenia…