Odpowiedź MRPiPS z 07-05-2019 r. na interpelację w sprawie zapisów ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Odpowiadając na zapytanie poselskie Pana Posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie zapisów ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, przesłaną przy piśmie z dnia 17…

Odpowiedź MRPiPS z 10-04-2019 r. na interpelację w sprawie nowelizacji Kodeksu pracy oraz zatrudniania młodocianych pracowników

W związku z interpelacją nr 29983 Pani Posłanki Agnieszki Pomaski oraz grupy posłów w sprawie nowelizacji Kodeksu pracy oraz zatrudniania młodocianych pracowników, uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 355 pkt…