Odpowiedź MRPiPS z 14-10-2019 r. w sprawie konsekwencji zniesienia limitu 30-krotności składek do ZUS

W związku z interpelacją poselską Pana Pawła Pudłowskiego w sprawie konsekwencji zniesienia limitu 30-krotności składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przesłaną przy piśmie z dnia 24 września br., znak: K8INT33786, uprzejmie…

Odpowiedź MRPiPS z 3-10-2019 r. w sprawie ewidencjonowania czasu pracy pracowników przez polskich pracodawców

Przepisy polskiego prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą (art. 149 Kodeksu pracy). Prowadzenie…

Odpowiedź MRPiPS z 11-09-2019 r. w sprawie stosowanych sposobów nawiązywania stosunków pracy w sektorach budownictwa i handlu

Kodeks pracy zawiera przepisy, które mają służyć zapobieganiu zjawisku niewłaściwego stosowania umów, w ramach których wykonywana (świadczona) jest praca. Przepis art. 22 § 1 k.p. określa cechy (warunki) wykonywania pracy…

Odpowiedź MRPiPS z 14-08-2019 r. w sprawie norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy cudzoziemców

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Arkadiusza Marchewki z dnia 31 lipca 2019 r., znak: K8INT32689, dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy cudzoziemców, przedstawiam następujące stanowisko. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra…

Odpowiedź MRPiPS z 1-08-2019 r. w sprawie wliczania do stażu pracy okresu prowadzenia działalności gospodarczej

Odpowiadając na Interpelację nr 32340 Pana Posła Jarosława Gonciarza w sprawie wliczania do stażu pracy okresu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku świadczenia usług osobiście, przesłaną przy piśmie z dnia 17 lipca…

Odpowiedź MRPiPS z 9-07-2019 r. w sprawie zasad przeznaczania środków z zfśs na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej

Odpowiadając na interpelację Pana Posła Krzysztofa Szulowskiego z dnia 26 czerwca br., w sprawie ustalenia praw emerytów i rencistów do korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń…