Odpowiedź MRPiPS z 2-7-2020 r. w sprawie uproszczenia procedur związanych z mikropożyczką dla przedsiębiorców z Funduszu Pracy

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Andrzeja Gawrona w sprawie umarzania przez powiatowe urzędy pracy pożyczek, znak K9INT6147, uprzejmie przedstawiam poniższe informacje. Umorzenie pożyczki po 3 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej…

Odpowiedź MRPiPS z 18-6-2020 r. w sprawie możliwej konieczności zwrotu otrzymanej kwoty świadczenia postojowego wraz z odsetkami

W odpowiedzi na interpelację nr 6445 Pana Posła Tomasza Kostusia w sprawie możliwej konieczności zwrotu otrzymanej kwoty świadczenia postojowego wraz z odsetkami, uprzejmie wyjaśniam. Świadczenie postojowe jest jedną z wielu…

Odpowiedź MRPiPS z 5-6-2020 r. w sprawie objęcia świadczeniem postojowym kobiet na zasiłku macierzyńskim

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 15 maja br., znak: K9INT5788, dotyczące interpelacji poselskiej Urszuli Pasławskiej i Stefana Krajewskiego, w sprawie objęcia świadczeniem postojowym kobiet na zasiłku macierzyńskim, uprzejmie proszę…

Odpowiedź MRPiPS z 11-5-2020 r. w sprawie zwolnienia z opłacania składek w ramach tzw. tarczy antykryzysowej przez firmy mające zadłużenie wobec ZUS

W odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 27 kwietnia 2020 r., znak: K9INT4070, przesyłające interpelację Pana Posła Tadeusza Tomaszewskiego, uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Ad 1., 3. Ustawa z dnia…