Odpowiedź MRPiPS z 1-08-2019 r. w sprawie wliczania do stażu pracy okresu prowadzenia działalności gospodarczej

Odpowiadając na Interpelację nr 32340 Pana Posła Jarosława Gonciarza w sprawie wliczania do stażu pracy okresu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku świadczenia usług osobiście, przesłaną przy piśmie z dnia 17 lipca…

Odpowiedź MRPiPS z 1-07-2019 r. na interpelację w sprawie rozporządzenia regulującego należności pracowników z tytułu podróży służbowej

W odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 26 czerwca br., znak: K8INT32029, dotyczące interpelacji Pana Posła Jarosława Urbaniaka oraz Grupy Posłów (PO-KO) w sprawie rozporządzenia regulującego należności pracowników z…

Odpowiedź MRPiPS z 07-05-2019 r. na interpelację w sprawie zapisów ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Odpowiadając na zapytanie poselskie Pana Posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie zapisów ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, przesłaną przy piśmie z dnia 17…

Odpowiedź MRPiPS z 10-04-2019 r. na interpelację w sprawie nowelizacji Kodeksu pracy oraz zatrudniania młodocianych pracowników

W związku z interpelacją nr 29983 Pani Posłanki Agnieszki Pomaski oraz grupy posłów w sprawie nowelizacji Kodeksu pracy oraz zatrudniania młodocianych pracowników, uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 355 pkt…