Odpowiedź MRPiT z 8-7-2021 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników młodocianych i zwrotu kosztów kształcenia za wyszkolenie ucznia

Odnosząc się do pytania 1. „Czy Ministerstwo rozważa zmianę regulacji prawnych dotyczących wynagrodzenia uczniów – pracowników młodocianych?” uprzejmie wyjaśniam, że od dnia 1 września 2019 r. do przepisów rozporządzenia Rady…