Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17-10-2019 r. – 0112-KDIL3-1.4011.199.2019.4.AMN

Czy podlega opodatkowaniu wartość zakwaterowania finansowanego przez polskiego pracodawcę pracownikom i zleceniobiorcom będącym obcokrajowcami? Mieszkanie dla cudzoziemców a podatek INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia…