Jak dokumentować prawo do ulgi na powrót – interpretacja KIS z 24-4-2024 r. – 0115-KDIT2.4011.78.2024.2.ENB

Czy wiza turystyczna i pieczątki w paszporcie wystarczą do skorzystania z ulgi na powrót w ramach tzw. „zerowego PIT”? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE   Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 1 lutego 2024 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który…

czytaj dalej ➤➤➤

Rzeczywiste koszty uzyskania przychodu zleceniobiorcy w PIT – interpretacja KIS z 14-2-2024 r. – 0112-KDIL2-1.4011.34.2024.1.KF

Czy i kiedy zleceniobiorca może zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionej przy realizacji umowy zlecenie? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE   Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 11 stycznia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 11 stycznia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy kosztów…

czytaj dalej ➤➤➤

Prezenty i upominki dla pracowników bez podatku według resortu finansów – interpretacja KIS z 14-2-2024 r. – 0112-KDIL2-1.4011.39.2024.2.DJ

Czy pobierać podatek od wartości prezentów i upominków wręczanych pracownikom z tytułu różnych okoliczności? Czy fiskus uznaje tego typu nieodpłatne świadczenia za przychód ze stosunku pracy? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 12 stycznia 2024 r. wpłynął Państwa…

czytaj dalej ➤➤➤

Zwrot za zakup mebli przy pracy zdalnej wolny od podatku – interpretacja KIS z 17-1-2024 r. – 0114-KDIP3-2.4011.1032.2023.1.MJ

Podatek a zwrot dla pracownika za zakup mebli potrzebny do pracy zdalnej. Czy dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy home office podlega zwolnieniu z  opodatkowania INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej   27 listopada 2023 r. wpłynął Państwa wniosek…

czytaj dalej ➤➤➤

Ulga dla seniorów a podleganie ubezpieczeniom społecznym – interpretacja KIS z 1-6-2023 r. – 0115-KDIT2.4011.203.2023.2.KC

Podleganie ubezpieczeniom społecznym w kontekście ulgi dla pracujących seniorów. Czy przychody za zlecenie korzystają z ulgi dla seniorów w przypadku, gdy podatnik uzyskujący przychody z umowy o pracę i umowy zlecenia,  podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tylko z umowy o pracę, a z umowy zlecenia ubezpieczenia te są dla niej dobrowolnie INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego…

czytaj dalej ➤➤➤

Praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodu – interpretacja KIS z 19-7-2023 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.433.2023.2.SJ

Praca zdalna (home office) a prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 9 czerwca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 6 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika z…

czytaj dalej ➤➤➤

Ryczałt i ekwiwalent za pracę zdalną a podatek – interpretacja KIS z 12-5-2023 r. – 0114-KDIP3-2.4011.341.2023.2.MN

Czy ryczałt i ekwiwalent za pracę zdalną podlega opodatkowaniu? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Szanowni Państwo stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 23 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja ogólna MF z 30-3-2023 r. nr DD3.8203.1.2023 w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek ZUS

INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3.8203.1.2023 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 marca 2023 r.   Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne   Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 1 , zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego…

czytaj dalej ➤➤➤

Składanie PIT-2 i oświadczeń podatkowych po ustaniu zatrudnienia – interpretacja KIS z 23-3-2023 r. – 0114-KDIP3-2.4011.1095.2022.2.MN

Czy były pracownik / zleceniobiorca może składać PIT-2 i inne oświadczenia i wnioski dotyczące podatku po ustaniu zatrudnienia? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Szanowni Państwo: 1) uwzględniam w całości Państwa skargę na interpretację indywidualną z 25 stycznia 2023 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.1095.2022.1.MN; 2) stwierdzam, że w sprawie wydania dla Państwa tej interpretacji nie doszło do działania bez podstawy prawnej ani do rażącego naruszenia prawa; 3)…

czytaj dalej ➤➤➤

Korekta PIT-11 a nienależnie pobrany podatek i błędnie wykazany przychód – interpretacja KIS z 17-2-2023 r. – 0115-KDIT2.4011.808.2022.2.MM

Czy i jak skorygować PIT-11 w razie nienależnie pobranego podatku i błędnie wykazanego przychodu? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe – w części odnoszącej się do zasadności złożenia korekty informacji PIT-11 oraz nieprawidłowe w części dotyczącej sposobu rozliczenia pobranych zaliczek. UZASADNIENIE Zakres wniosku…

czytaj dalej ➤➤➤
1 2 3 160