Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13-05-2019 r. – 0115-KDIT2-2.4011.105.2019.2.ENB

Skutki podatkowe sfinansowania oddelegowanym pracownikom noclegów. Noclegi opłacane zatrudnionym osobom a przychód INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2019 r., (data wpływu 12 marca 2019 r.), uzupełnionym w dniu 23 kwietnia 2019 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13-05-2019 r. – 0112-KDIL3-1.4011.96.2019.1.AMN

Prezenty dla pracowników i zleceniobiorców w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2019 r. (data wpływu 9 kwietnia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: obowiązków płatnika w związku z wręczaniem prezentów pracownikom – jest prawidłowe,…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10-05-2019 r. – 0112-KDIL3-1.4011.84.2019.1.AG

Kto pobiera podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych osobom pozbawionym wolności i tymczasowo aresztowanym zasiłków wypadkowych? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2019 r. (data wpływu 26 marca 2019 r.), uzupełnionym w dniu 16 kwietnia 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10-05-2019 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.115.2019.2.ID

Rabaty dla pracowników a przychód. Udzielanie rabatów zatrudnionym osobom a skutki w PIT INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2019 r. (data wpływu 13 lutego 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 marca 2019 r. (data wpływu 2 kwietnia 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7-05-2019 r. – 0115-KDIT2-2.4011.121.2019.1.HD

Przyznawanie uprawnionym pracownikom bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne oraz napoje a PIT INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2019 r. (data wpływu 27 marca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przyznaniem uprawnionym pracownikom bonów żywieniowych…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26-04-2019 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.118.2019.1.SJ

Zapłata przez pracodawcę ze swoich środków zaległych składek ZUS na rzecz zleceniobiorców i byłych zleceniobiorców a przychód INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2019 r. (data wpływu 15 lutego 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe….

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25-04-2019 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.133.2019.1.SJ

Kto ma obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej PIT-4R oraz imiennych informacji PIT-11 w związku z przekształceniem pracodawcy (spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną)? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku (data wpływu 27 lutego 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25-04-2019 r. – 0114-KDIP3-2.4011.3.2019.8.JG1

Czy stanowi przychód przekazanie zatrudnionym osobom gadżetów podczas imprez okolicznościowych organizowanych i finansowanych przez pracodawcę? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2018 r. (data wpływu 3 stycznia 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2019 r. (data nadania 4 lutego 2019 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu znak:…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23-04-2019 r. – 0112-KDIL3-1.4011.75.2019.1.AMN

Przychód a zorganizowanie wycieczki oraz imprez (spotkań) integracyjnych dla zatrudnionych osób INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2019 r. (data wpływu 19 marca 2019 r.), uzupełnionym w dniu 23 kwietnia 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: obowiązków płatnika w związku…

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18-04-2019 r. – 0115-KDIT2-2.4011.74.2019.1.MU

Prezenty / upominki dla pracowników i zleceniobiorców z okazji istotnych w ich życiu uroczystości a przychód i podatek INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2019 r. (data wpływu 19 lutego 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku…