Praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodu – interpretacja KIS z 19-7-2023 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.433.2023.2.SJ

Praca zdalna (home office) a prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 9 czerwca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 6 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika z…

czytaj dalej ➤➤➤

Ryczałt i ekwiwalent za pracę zdalną a podatek – interpretacja KIS z 12-5-2023 r. – 0114-KDIP3-2.4011.341.2023.2.MN

Czy ryczałt i ekwiwalent za pracę zdalną podlega opodatkowaniu? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Szanowni Państwo stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 23 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja ogólna MF z 30-3-2023 r. nr DD3.8203.1.2023 w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek ZUS

INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3.8203.1.2023 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 marca 2023 r.   Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne   Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 1 , zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego…

czytaj dalej ➤➤➤

Składanie PIT-2 i oświadczeń podatkowych po ustaniu zatrudnienia – interpretacja KIS z 23-3-2023 r. – 0114-KDIP3-2.4011.1095.2022.2.MN

Czy były pracownik / zleceniobiorca może składać PIT-2 i inne oświadczenia i wnioski dotyczące podatku po ustaniu zatrudnienia? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Szanowni Państwo: 1) uwzględniam w całości Państwa skargę na interpretację indywidualną z 25 stycznia 2023 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.1095.2022.1.MN; 2) stwierdzam, że w sprawie wydania dla Państwa tej interpretacji nie doszło do działania bez podstawy prawnej ani do rażącego naruszenia prawa; 3)…

czytaj dalej ➤➤➤

Korekta PIT-11 a nienależnie pobrany podatek i błędnie wykazany przychód – interpretacja KIS z 17-2-2023 r. – 0115-KDIT2.4011.808.2022.2.MM

Czy i jak skorygować PIT-11 w razie nienależnie pobranego podatku i błędnie wykazanego przychodu? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe – w części odnoszącej się do zasadności złożenia korekty informacji PIT-11 oraz nieprawidłowe w części dotyczącej sposobu rozliczenia pobranych zaliczek. UZASADNIENIE Zakres wniosku…

czytaj dalej ➤➤➤

Zwrot nadpłaty wynagrodzenia (premii) a korekta podatku – interpretacja KIS z 9-1-2023 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.846.2022.1.KKA

Czy nadpłata wynagrodzenia (premii) wymusza korektę zaliczki na podatek? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 9 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków…

czytaj dalej ➤➤➤

Oświadczenia i wnioski dotyczące podatku po zakończeniu umowy zlecenia – interpretacja KIS z 25-1-2023 r. – 0114-KDIP3-2.4011.1112.2022.1.MN

Czy po zakończeniu trwania umowy zlecenia należy uwzględniać wnioski i oświadczenia (PIT-2) dotyczące podatku? Czy przy wypłacie dokonywanej po ustaniu umowy zlecenia płatnik powinien stosować kwotę zmniejszającą miesięczne zaliczki podatkowe? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej…

czytaj dalej ➤➤➤

Korekta PIT-11 i PIT-4R po zmianie kwalifikacji umowy – interpretacja KIS z 26-1-2023 r. – 0115-KDIT2.4011.685.2022.1.MM

Korekta PIT-11 i PIT-4R po zmianie kwalifikacji umowy będącej podstawą zatrudnienia INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 27 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków złożenia przez płatnika korekt PIT-11…

czytaj dalej ➤➤➤

Zapłata zaległych składek za pracownika / zleceniobiorcę – zmiana stanowiska fiskusa – interpretacja KIS z 10-11-2022 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.593.2022.2.GG

Zapłata zaległych składek ZUS za zatrudnionego (np. pracownika lub zleceniobiorcę) w części, która powinna być potrącona z wynagrodzenia, nie stanowi jego przychodu – zmiana stanowiska fiskusa w poruszonym temacie INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 1…

czytaj dalej ➤➤➤

Pakiety medyczne i sportowe dla samozatrudnionego (B2B) – interpretacja KIS z 2-9-2022 r. – 0114-KDIP2-2.4011.544.2022.1.RK

Jak rozliczać pakiety medyczne i sportowe finansowane samozatrudnionym czyli osobom współpracującym w ramach umów B2B? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 6 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 4 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej…

czytaj dalej ➤➤➤
1 2 3 160