Odpowiedź resortu finansów z 22-12-2021 r. na interpelację nr 28556 w sprawie prawa emeryta-pracownika i małżonków wspólnie się rozliczających do ulgi dla klasy średniej

Ustawa PIT nie zawiera definicji „klasy średniej”. Definicji tej nie wprowadza również ustawa realizująca podatkową cześć Polskiego Ładu2. Niemniej jednak w odniesieniu do przepisów ustawy PIT sformułowanie to jest używane…