ZUS a wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. posiadający 99 procent udziałów – uchwała SN z 21.2.2024 r. – III UZP 8/23

TEZA

​Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 1230).

 

Wnioski:

Powyższa uchwała była odpowiedzią na zapytanie ​Sądu Apelacyjnego w Lublinie: Czy wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów zapewniających mu możliwość swobodnego kształtowania treści uchwał na zgromadzeniu wspólników i podejmowania decyzji dotyczących działalności spółki podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych?

Jak wynika z uchwały SN, wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadający udziały dominujące, sięgające nawet 99 procent, w świetle przepisów zusowskich nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, więc nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Czyli w kontekście uregulowań z obszaru ZUS powinno się go traktować tak samo, jakby miał np. 50% udziałów w spółce.

 

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz