Przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji – wyrok NSA z 20.2.2024 r. – III OSK 2700/22

Przetwarzanie danych osobowych (zawartych np. w CV) po zakończeniu rekrutacji w kontekście RODO TEZA Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych osoby, która negatywnie przeszła proces rekrutacyjny i tym samym wyzbycie się przez pracodawcę wszelkich dokumentów i danych identyfikujących oraz pozycjonujących tę osobę w tym procesie, może uniemożliwić lub znacznie utrudnić mu skuteczną obronę przed postawionymi przed sądem zarzutami dyskryminacyjnymi. Naczelny Sąd Administracyjny…

czytaj dalej ➤➤➤