Odpowiedź MRPiPS z 5-6-2020 r. w sprawie objęcia świadczeniem postojowym kobiet na zasiłku macierzyńskim

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 15 maja br., znak: K9INT5788, dotyczące interpelacji poselskiej Urszuli Pasławskiej i Stefana Krajewskiego, w sprawie objęcia świadczeniem postojowym kobiet na zasiłku macierzyńskim, uprzejmie proszę…