Odpowiedź MRPiPS z 14-08-2019 r. w sprawie norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy cudzoziemców

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Arkadiusza Marchewki z dnia 31 lipca 2019 r., znak: K8INT32689, dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy cudzoziemców, przedstawiam następujące stanowisko. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra…