Odpowiedź MRPiPS z 2-7-2020 r. w sprawie uproszczenia procedur związanych z mikropożyczką dla przedsiębiorców z Funduszu Pracy

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Andrzeja Gawrona w sprawie umarzania przez powiatowe urzędy pracy pożyczek, znak K9INT6147, uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

Umorzenie pożyczki po 3 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej niewymagające złożenia wniosku o umorzenie pożyczki oraz stosownego oświadczenia zostało uwzględnione w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, w art. 77 pkt 39) lit. b i c (Dz. U. z 2020 r. poz.1086). Weryfikacji, czy spełniony został warunek umorzenia pożyczki dokonywać będzie urząd pracy.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

 

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz