Odpowiedź MRPiPS z 14-10-2019 r. w sprawie konsekwencji zniesienia limitu 30-krotności składek do ZUS

W związku z interpelacją poselską Pana Pawła Pudłowskiego w sprawie konsekwencji zniesienia limitu 30-krotności składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przesłaną przy piśmie z dnia 24 września br., znak: K8INT33786, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022, w części I. Plan Konwergencji. Aktualizacja 2019, w załączniku 2 pt. Działania wzmacniające system składek na ubezpieczenia społeczne w latach 2018-20 przewidziano w pkt 4 Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z tym działaniem zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ma polegać na zniesieniu górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 2020 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Również takie rozwiązanie przedstawione zostało w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz