Uchwała Sądu Najwyższego z 24-9-2020 r. – III PZP 1/20

Inspektor pracy z PIP może pozywać tylko w kwestii istnienia stosunku pracy

TEZA

Inspektorowi pracy na podstawie art. 631 k.p.c. nie przysługuje uprawnienie do wytoczenia na rzecz obywatela powództwa obejmującego żądanie ustalenia treści stosunku pracy lub sposobu ustania stosunku pracy.

SENTENCJA

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w P. na rzecz beneficjentów tego powództwa M. D. i P. W. przeciwko G. Sp. z o.o. w S. o ustalenie istnienia stosunku pracy, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 24 września 2020 r., zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w P. z dnia 27 września 2019 r., sygn. akt VII Pa (…),
„Czy inspektorowi pracy na podstawie art. 631 k.p.c. przysługuje uprawnienie do wytoczenia na rzecz obywatela powództwa obejmującego żądanie ustalenia treści stosunku pracy lub sposobu ustania stosunku pracy”
podjął uchwałę: inspektorowi pracy na podstawie art. 631 k.p.c. nie przysługuje uprawnienie do wytoczenia na rzecz obywatela powództwa obejmującego żądanie ustalenia treści stosunku pracy lub sposobu ustania stosunku pracy.

UZASADNIENIE

WNIOSKI

PIP i pracujący w niej inspektorzy mogą wytaczać w imieniu zatrudnionych osób sprawy o istnienie stosunku pracy, ale uprawnienia tego nie można rozszerzać na wytaczanie powództwa o ustalenie jego treści, np. wymiaru etatu, wynagrodzenia, sposobu zakończenia umowy o pracę itp.

źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz