Poradniki ZUS

Poradniki ZUS

Zestaw najciekawszych i najnowszych poradników zusowskich dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom ZUS, naliczania składek oraz wypełniania dokumentacji zusowskiej takiej jak np. ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS OSW, ZUS RPA, ZUS RIA, ZWUA, ZUS, A1 i wiele innych.

25 stycznia 2022

Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

20 stycznia 2022

Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych ​

14 lipca 2021

Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) dla pracodawców

17 maja 2021

Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

15 maja 2021

ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych. Jak wypełnić i skorygować

15 maja 2021

ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować

27 kwietnia 2021

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

1 kwietnia 2021

Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

3 marca 2021

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Fundusz Solidarnościowy

1 stycznia 2021

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

27 sierpnia 2020

ZUS RCA – Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

26 sierpnia 2020

Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

26 sierpnia 2020

ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. Jak wypełnić i skorygować

25 sierpnia 2020

Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze zwolnieni ze służby. Tryb i zasady opłacania składek do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych

12 sierpnia 2020

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników

20 maja 2020

Pobierz „Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

21 kwietnia 2020

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

21 kwietnia 2020

Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą

19 marca 2020

Poradnik dotyczący „ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II, ZUS RCA cz. II Imienny raport cz. II

2 marca 2020

Ulgi w zakresie składek ZUS dla przedsiębiorców – ulga na start, preferencyjne składki, działalność nieewidencjonowana – warunki, uprawnienia, skutki

11 lutego 2020

Świadczenia w razie choroby. Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy

6 lutego 2020

Jak otrzymać zaświadczenie A1.

18 grudnia 2019

Jakie są zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu?

18 grudnia 2019

Jakim ubezpieczeniom podlega osoba prowadząca działalność gospodarczą?

18 grudnia 2019

Jakim ubezpieczeniom podlega osoba pobierająca zasiłek macierzyński?

18 grudnia 2019

Jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca?

18 grudnia 2019

Jakim ubezpieczeniom podlega pracownik?

18 grudnia 2019

Jakim ubezpieczeniom podlega niania zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej?

18 grudnia 2019

Jakim ubezpieczeniom podlega osoba na urlopie wychowawczym?

19 listopada 2019

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS za pośrednictwem Biznes.gov.pl

14 października 2019

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów

11 września 2019

Jak kontrolować zwolnienia lekarskie – dla pracodawcy

2 września 2019

Jak samodzielnie utworzyć potwierdzenie danych z ZUS na portalu PUE ZUS – dla płatnika składek

25 lipca 2019

Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą przybliżający tematykę ubezpieczeń społecznych oraz ułatwiający dopełnianie formalności związanych ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i opłacaniem składek

19 lipca 2019

Kiedy płatnik składek może być zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych

16 lipca 2019

Krok po kroku – Umorzenia należności z tytułu składek – dla przedsiębiorców opłacających składki tylko na własne ubezpieczenia

16 lipca 2019

Krok po kroku – Umorzenia należności z tytułu składek – dla przedsiębiorców opłacających składki za zatrudnionych pracowników

16 lipca 2019

Krok po kroku – Układ ratalny

24 czerwca 2019

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy wykonywana przez płatników składek.

29 maja 2019

ABC płatnika składek – Informacja dla osób, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczając składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników, zleceniobiorców lub osób współpracujących.

24 maja 2019

ABC płatnika składek – Informacja dla osób fizycznych, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, czyli rozliczają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

24 maja 2019

Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

21 maja 2019

Konto w ZUS. Cel i korzyści. Konto, subkonto i informacja o zapisanych tam danych.

14 maja 2019

Przedsiębiorco! Korzystasz z outsourcingu pracowniczego? Sprawdź koniecznie, czy jest to zgodne z prawem. Możesz narazić siebie jako pracodawcę oraz swoich pracowników na nieprawidłowości w zakresie ubezpieczeń społecznych.

2 maja 2019

ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. Jak wypełnić i skorygować. Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA to dokument, w którym wykazujesz rozliczenie składek oraz wypłacone świadczenia. Wypłacone świadczenia możesz odliczyć od składek na ubezpieczenia społeczne, ale tylko wtedy, gdy masz prawo je wypłacić.

2 maja 2019

Informacja miesięczna i roczna dla osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować.
Informacja miesięczna / informacja roczna służy do zapoznania się przez ubezpieczonego i potwierdzenia ze stanem faktycznym przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/lub wypłaconych świadczeń.
Płatnik składek jest zobowiązany przekazać ubezpieczonemu na piśmie (lub za zgodą ubezpieczonego w formie dokumentu elektronicznego) w podziale na poszczególne miesiące za ubiegły rok w terminie do 28 lutego roku następnego informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do ZUS.

2 maja 2019

Korzyści wynikające z przepisów unijnych

2 maja 2019

Ochrona socjalna osób migrujących w obrębie UE i EFTA

2 maja 2019

ZUS RPA Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej

26 kwietnia 2019

Zostałeś delegowany do pracy za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Sprawdź, gdzie jesteś ubezpieczony

26 kwietnia 2019

Pracujesz za granicą poza UE, EOG lub Szwajcarią? Sprawdź, gdzie jesteś ubezpieczony

12 kwietnia 2019

Prowadzisz działalność gospodarczą za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Sprawdź, gdzie jesteś ubezpieczony

12 kwietnia 2019

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Sprawdź, gdzie jesteś ubezpieczony

9 kwietnia 2019

Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) dla asystenta medycznego

2 kwietnia 2019

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

2 kwietnia 2019

Obsługa klientów z niepełnosprawnościami w ZUS

6 marca 2019

Jak otrzymać zaświadczenie A1

1 marca 2019

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Mama 4+

18 lutego 2019

Zasiłek macierzyński. Zasiłek opiekuńczy

1 lutego 2019

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

23 stycznia 2019

Masz wybór – ulga na start, preferencyjne składki, działalność nieewidencjonowana – warunki, uprawnienia, skutki

Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą, możesz przez 6 miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie przez 24 miesiące płacić składki w niższej wysokości. Od 2019 r. będziesz też mógł opłacać składki proporcjonalne do Twojego przychodu.

Jakie są warunki i konsekwencje skorzystania z tych ulg? Przeczytaj koniecznie!

8 stycznia 2019

Zobacz, co możesz sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

8 stycznia 2019

Jak sprawdzić stan konta na PUE – dla przedsiębiorców

2 stycznia 2019

Mały ZUS. Mała działalność gospodarcza

2 stycznia 2019

Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW; Raport informacyjny ZUS RIA

1 stycznia 2019

Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA

31 grudnia 2018

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek

31 grudnia 2018

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

31 grudnia 2018

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

28 grudnia 2018

ZUS DRA cz. II II Deklaracja rozliczeniowa cz. II, ZUS RCA cz. II Imienny raport cz. II

28 grudnia 2018

Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą odpowiedzialność i szereg obowiązków wobec różnych instytucji i urzędów, w tym wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przygotowany przez nas przewodnik przybliży Ci tematykę ubezpieczeń społecznych oraz ułatwi dopełnianie formalności związanych ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i opłacaniem składek.

28 grudnia 2018

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Jak wypełnić i skorygować

28 listopada 2018

Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) dla pracodawców. Broszura

9 listopada 2018

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

W poradniku omwaiana jest problematyka związana z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym osób duchownych. Ponadto w opracowaniu uwzględniono problematykę związaną z ubezpieczeniem osób duchownych będących funkcjonariuszami służb mundurowych, których stosunek służby powstał przed 1 stycznia 1999 r., jak i z ubezpieczeniami społecznymi osób duchownych pobierających zasiłek macierzyński.

Stan prawny na 1 listopada 2018 r.

9 listopada 2018

Zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 r. informacja dla pracodawców – e-akta (broszura)

8 października 2018

Prościej, taniej, e-akta: od 1 stycznia 2019

13 września 2018

Poradnik dla Polaków pracujących lub mieszkających za granicą. Najczęściej zadawane pytania o koordynację zabezpieczenia społecznego.

31 sierpnia 2018

Emerytury i renty dla osób, które pracowały w kanadyjskiej prowincji Quebec

Pracowałeś w Polsce i w kanadyjskiej prowincji Quebec i chcesz ubiegać się o emeryturę lub rentę? Dowiedz się, jakie korzyści wynikają dla Ciebie z porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między rządami Polski i Quebecu.

31 sierpnia 2018

Wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Krok po kroku (dla lekarzy)

30 sierpnia 2018

Masz wybór – ulga na start, preferencyjne składki, działalność nieewidencjonowana. Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą, możesz przez 6 miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie przez 2 lata płacić składki w niższej wysokości. Jakie są warunki i konsekwencje skorzystania z tych ulg? Przeczytaj koniecznie!

24 sierpnia 2018

Jesteś płatnikiem składek? Kiedy możesz być zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych

24 sierpnia 2018

ZUS ZFA – zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej. Jak wypełnić i skorygować. Publikacja dla płatników składek. Poradnik zawiera wzory formularzy oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu ich wypełniania.

24 sierpnia 2018

ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. Jak wypełnić i skorygować

Jeśli zatrudniłeś pracowników (osoby ubezpieczone), musisz rozliczyć za nich składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/ lub wypłacone im świadczenia. Rozliczenie to wykazujesz w imiennym raporcie ZUS RCA.

W raporcie ZUS RCA wykazujesz za osobę ubezpieczoną podstawy oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne w podziale na poszczególne źródła finansowania składek. Jeśli w złożonym raporcie miesięcznym wystąpiły błędy, to korektę także sporządzasz na formularzu ZUS RCA.

6 lipca 2018

e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie. Przekonaj się, że warto – ulotka dla lekarzy

6 lipca 2018

e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie. Spokojnie wracaj do zdrowia – ulotka dla pacjenta

6 lipca 2018

e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie. Bądź gotowy do zmiany – ulotka dla pracodawcy

7 czerwca 2018

Wysokość emerytur dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

7 czerwca 2018

Obsługa klientów biznesowych w ZUS – Jak korzystać z naszych usług

7 czerwca 2018

Doradca płatnika składek

7 czerwca 2018

ZUS w liczbach

7 czerwca 2018

Ulotka „Proste płatności do ZUS – e-Składka”

11 kwietnia 2018

Krok po kroku – Układ ratalny

29 marca 2018

Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

26 marca 2018

Kiedy przeliczamy świadczenie lub kapitał początkowy z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego

9 stycznia 2018

Krok po kroku – Jak wypełnić dokument płatniczy żeby opłacić należności z tytułu składek pobieranych przez ZUS

9 stycznia 2018

Opłacasz należności z tytułu składek pobieranych przez ZUS? Zasady wypełniania dokumentu płatniczego

2 stycznia 2018

Nianie w ubezpieczeniach społecznych – aktualizacja przepisów 1 stycznia 2018 r.

2 stycznia 2018

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić:

  • w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów – dobrowolny,
  • w przypadku wskazanym w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.

źródło: https://zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz