Home / Interpretacje / Odpowiedź MRPiPS z 1-08-2019 r. w sprawie wliczania do stażu pracy okresu prowadzenia działalności gospodarczej

Odpowiedź MRPiPS z 1-08-2019 r. w sprawie wliczania do stażu pracy okresu prowadzenia działalności gospodarczej

Odpowiadając na Interpelację nr 32340 Pana Posła Jarosława Gonciarza w sprawie wliczania do stażu pracy okresu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku świadczenia usług osobiście, przesłaną przy piśmie z dnia 17 lipca 2019 r., znak: K8INT32340, uprzejmie informuję, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie uprawnień pracowniczych, wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy, wlicza się, co do zasady, okresy pozostawania w pracowniczym stosunku pracy. Okresy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, bez względu na formę tej działalności, nie mogą być wliczane do okresu zatrudnienia w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Działalność gospodarcza jest bowiem odrębnym i jakościowo odmiennym rodzajem aktywności zarobkowej, uregulowanym w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). W związku z tym nie jest możliwe utożsamianie tego rodzaju działalności z pracą podporządkowaną wykonywaną w ramach stosunku pracy. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, także jednoosobową nie są bowiem pracownikami, a jeżeli dodatkowo zatrudniają pracowników to w tych stosunkach pracy występują jako pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników, a nie jako pracownicy.

Wprowadzenie ogólnej regulacji przewidującej wliczanie okresu prowadzenia działalności gospodarczej do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze zwiększałoby obciążenia finansowe pracodawców, a w przypadku świadczeń o charakterze fakultatywnym, których warunki nabycia określa pracodawca, mogłoby być uznane za zbyt daleką ingerencję w sferę prowadzonej przez nich samodzielnej polityki wynagradzania. W związku z powyższym nie są prowadzone prace legislacyjne w postulowanym przez Pana Posła kierunku.

Takie stanowisko zostało także przedstawione Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *