Odpowiedź MRiPS z 25-1-2022 r. w sprawie dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w niedzielę lub sobotę

odpowiadając na interpelację nr 30597 Pana Posła Pawła Szramki w sprawie dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w niedzielę, przekazanej przy piśmie z dnia 19 stycznia 2022 r., znak: K9INT30597, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Chodzi tutaj zatem o sytuacje, w których święto przypada w dni robocze, a więc od poniedziałku do soboty (sobota jest zwykłym dniem roboczym).

Jeżeli święto, wymienione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), przypada w dniu będącym dla pracownika dniem pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, to obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika następuje niejako automatycznie (pracownik ma w tym dniu wolne z tytułu święta).

Natomiast udzielanie („oddawanie”) pracownikom innego dnia wolnego od pracy w ramach okresu rozliczeniowego jest konieczne w przypadku, gdy święto przypada w dniu wyznaczonym/ustalonym w danym zakładzie pracy jako dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (takim dniem może być każdy dzień tygodnia, z wyjątkiem niedzieli, która nie jest dniem roboczym lecz dniem ustawowo wolnym od pracy). W takim bowiem przypadku nieudzielenie pracownikowi dnia wolnego naruszałoby zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym i skutkowałoby planowaną pracą w godzinach nadliczbowych.

Taka sytuacja/konieczność nie zachodzi natomiast w przypadku, gdy święto przypada niedzielę (która jest dniem ustawowo wolnym od pracy). Nie ma wówczas potrzeby korygowania (zmniejszania) wymiaru czasu pracy pracownika poprzez udzielanie mu innego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym – chyba że w taką niedzielę pracownik świadczył pracę; wówczas w zamian za tę pracę powinien otrzymać inny dzień wolny od pracy, zgodnie z art. 15111 § 1 pkt 1, § 2 i § 4 k.p.

Przy czym nie oznacza to, że pracodawca nie może udzielić pracownikowi większej liczby płatnych dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym niż wynika to z wymiaru czasu pracy ustalonego (obliczonego), zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Decyzja w tym zakresie należy jednak do pracodawcy.

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że obecnie nie jest rozważane, ani planowane przeprowadzenie zmiany przepisów Kodeksu pracy o czasie pracy w kierunku postulowanym w interpelacji.

 

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz