Odpowiedź MRiPS z 19-9-2022 r. w sprawie ustalania „niedzieli” przez pracodawców w świetle prawa pracy

Przepis art. 1519 § 2 Kodeksu pracy wskazuje, że za pracę w niedzielę w przypadkach, o których mowa w art. 151 10 k.p., uważa się generalnie pracę wykonywaną w ramach 24 godzin przypadających między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w dniu następnym.

Przy czym przepis, o którym mowa wyżej, daje również pracodawcy prawo ustalenia w regulacjach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie pracy) innych granic czasowych niedzieli. Powyższe nie oznacza jednak możliwości przyjęcia (ustalenia) przez pracodawcę, iż niedziela rozpoczyna się w jego zakładzie pracy w innym dniu niż niedziela kalendarzowa (np. o godzinie 22.00 w sobotę).

Niedziela dla potrzeb wykonywania przez pracownika pracy w tym dniu i rozliczania jego czasu pracy może bowiem, jak się wydaje, rozpoczynać się tylko w ramach niedzieli kalendarzowej, tj. nie wcześniej niż o godzinie 0.00 w tym dniu i nie później niż o godzinie 23.59 w tym dniu.

Należy jednocześnie podkreślić, że stanowisko ministra właściwego do spraw pracy nie jest powszechnie obowiązującą wykładnią i nie jest wiążące m.in. dla stron konkretnych stosunków pracy, organów kontrolnych czy sądów.

 

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

One Thought to “Odpowiedź MRiPS z 19-9-2022 r. w sprawie ustalania „niedzieli” przez pracodawców w świetle prawa pracy”

  1. […] Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac Odpowiedź MRiPS z 19-9-2022 r. w sprawie ustalania „niedzieli” przez pracodawców w świetle prawa pracy – zobacz wyjaśnienia resortu pracy […]

Zostaw komentarz