Czy pracodawca musi sporządzać dla pracowników tzw. „paski z wynagrodzenia”?

Nie ma przepisu prawnego zobowiązującego pracodawcę do wystawiania tzw. „pasków z wypłaty” (mogą to regulować wewnętrzne przepisy płacowe obowiązujące u pracodawcy).

Pracownik powinien jednak co miesiąc otrzymywać od pracodawcy – jako płatnika składek tzw. imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej (ZUS RMUA), w którym znajdują się informacje na temat wysokości opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłaconych zasiłków (obowiązek jego sporządzania i przekazywania pracownikowi wynika z art. 41 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

Ponadto zgodnie z treścią art. 85 § 5 k.p. pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.

Należy zaznaczyć, że na żądanie pracownika, pracodawca jest obowiązany udostępnić do wglądu nie tylko dokumenty, na podstawie których obliczono jego wynagrodzenie, ale także regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy i wyjaśnić ich treść (art. 772 § 5 i art. 24112 § 2 pkt 3 k.p.). W szczególności pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikowi ewidencję czasu pracy (art. 149 § 1 k.p.).

źródło: https://www.pip.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz