Sanitariaty kierowców w transporcie międzynarodowym a składki ZUS – interpretacja ZUS z 25-04-2024 r. – DI/100000/43/362/2024

Kiedy należny kierowcom wykonującym przewozy międzynarodowe zwrot za sanitariaty podlega ozusowaniu? Czy wliczać sanitariaty do przychodu, który decyduje o możliwości zastosowania zwolnienia z oskładkowania w postaci „wirtualnych diet”? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (…) złożonym dnia 4 kwietnia 2024r. w przedmiocie dotyczącym ustalenia podstawy wymiaru składek ma ubezpieczenia społeczne…

czytaj dalej ➤➤➤