Składki ZUS a paczki świąteczne, które współfinansuje sam zatrudniony – interpretacja ZUS z 29-12-2023 r. – DI/200000/43/1094/2023

Czy podlega oskładkowaniu wartość nabytej ze środków obrotowych pracodawcy paczki świątecznej, którą współfinansuje sam pracownik? Czy paczka np. na Święta Wielkanocne zakupiona ze środków obrotowych zakładu pracy może korzystać ze zwolnienia z ozusowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej: Zakładem) w związku z wnioskiem złożonym 15 listopada 2023…

czytaj dalej ➤➤➤