ZUS a wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. posiadający 99 procent udziałów – uchwała SN z 21.2.2024 r. – III UZP 8/23

TEZA ​Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 1230).   Wnioski: Powyższa uchwała była odpowiedzią na zapytanie ​Sądu…

czytaj dalej ➤➤➤