Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 05-01-2017 r. – 0461-ITPB2.4511.922.2016.1.BK

Udział w imprezie integracyjnej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 05-01-2017 r. – 2461-IBPB-2-2.4511.1049.2016.1.MMA

Czy w przypadku uzyskania przez Wnioskodawczynię, jako zleceniobiorcę Spółki, dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych na warunkach określonych w Programie, dochód z tego tytułu zwolniony będzie z opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art.…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 05-01-2017 r. – 2461-IBPB-2-2.4511.985.2016.1.AP

Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz.…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 05-01-2017 r. – 2461-IBPB-2-2.4511.970.2016.1.AP

Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz.…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 05-01-2017 r. – 2461-IBPB-2-2.4511.992.2016.1.AP

Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz.…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 05-01-2017 r. – 2461-IBPB-2-2.4511.993.2016.1.AP

Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz.…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 05-01-2017 r. – 3063-ILPB1-2.4511.284.2016.2.TR

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 05-01-2017 r. – 2461-IBPB-2-2.4511.930.2016.1.KRB

Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 04-01-2017 r. – 3063-ILPB1-2.4511.245.2016.3.AK

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa…

czytaj dalej ➤➤➤

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29-12-2016 r. – 1061-IPTPB2.4511.727.2016.2.Akr

Czy na Wnioskodawcy jako płatniku – ciążyć będzie obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w związku z wypłacaniem kwot zleceniobiorcom, wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski, wypłaconych na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej…

czytaj dalej ➤➤➤
1 157 158 159 160