Jak obniżać składkę zdrowotną do zaliczki PIT w przypadku pracownika lub zleceniobiorcy – interpretacja ZUS z 10-06-2024 r. – DI/200000/43/514/2024

Jakie są zasady obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatkowej pracownika lub zleceniobiorcy? Czy przy obniżaniu uwzględnia się wartość świadczeń zwolnionych z ozusowania? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział (…) uznaje stanowisko Przedsiębiorcy (…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Przedsiębiorca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 23 maja 2024 r. za: prawidłowe w przedmiocie ustalenia wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne…

czytaj dalej ➤➤➤