Jak dokumentować prawo do ulgi na powrót – interpretacja KIS z 24-4-2024 r. – 0115-KDIT2.4011.78.2024.2.ENB

Czy wiza turystyczna i pieczątki w paszporcie wystarczą do skorzystania z ulgi na powrót w ramach tzw. „zerowego PIT”? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE   Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 1 lutego 2024 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który…

czytaj dalej ➤➤➤