Brak ewidencji czasu pracy a godziny nadliczbowe – wyrok SN z 5.4.2023 r. – II PSKP 34/22

Jak wygląda kwestia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w przypadku braku prowadzenia przez pracodawcę ewidencji czasu pracy TEZA 1. Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy przez pracodawcę (art. 149 § 1 K.p.) nie oznacza, że sąd pracy w sporze o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, bez postępowania dowodowego, akceptuje wersję przedstawianą przez pracownika. Skutek taki nie wynika również z dyrektywy 2003/88 WE Parlamentu Europejskiego…

czytaj dalej ➤➤➤

Rzeczywiste koszty uzyskania przychodu zleceniobiorcy w PIT – interpretacja KIS z 14-2-2024 r. – 0112-KDIL2-1.4011.34.2024.1.KF

Czy i kiedy zleceniobiorca może zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionej przy realizacji umowy zlecenie? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE   Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 11 stycznia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 11 stycznia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy kosztów…

czytaj dalej ➤➤➤