Czy w przypadku zleceniobiorcy decyduje to jakim ubezpieczeniom podlega on w dniu wypłaty – interpretacja ZUS z 25-9-2023 r. – DI/200000/43/890/2023

Czy w kontekście składek ZUS od umowy zlecenia przesądzające jest to, jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca w dniu wypłaty wynagrodzenia (czy też może w okresie, za które to wynagrodzenie przysługuje)? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) uznaje stanowisko Przedsiębiorcy: (…) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Przedsiębiorca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 14 września 2023 r. za prawidłowe w…

czytaj dalej ➤➤➤