Wyjaśnienia MRPiPS z 30-3-2020 r. – zmiany w dopłatach dla pracowników niepełnosprawnych

Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakłada szereg nowych rozwiązań, które pozwolą pracodawcom zapewnić wynagrodzenia dla pracowników niepełnoprawnych i…

Stanowisko GIP z 23-3-2020 r. w sprawie obowiązku kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz szkolenia bhp

Badania profilaktyczne i szkolenia BHP Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie: obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń…

Wyjaśnienia MRPiPS z 22-3-2020 r. – świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta  ubezpieczeniem chorobowym, np.: pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe), zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),…